Vogelfoto’s

  • Geelpootmeeuw in Rome
  • Zwarte Zeekoet
  • jonge bosuil
  • Baltsende snor
  • Bokje
  • Woudaap